Milieusanering

Clasal levert speciale zuigerpompen voor grondwatersaneringen. Onze zuigerpompen worden ingezet bij diverse methodes voor bodemsanering.

  • Het onttrekken van gecontamineerd grondwater via vacuumfilters of drains (pump & treat).
  • Het verlagen van de grondwaterspiegel om een aerobe toestand te creëren. Zo kunnen afbrekende micro-organismen actief worden. Bijkomend voordeel: deze saneringsmethode contamineert het grondwater niet langer.
  • Drijflaagverwijdering: verwijderen van op het grondwater aanwezige organische verontreinigingen. Deze toepassing vraagt zuigerpompen met kleinere debieten.


De oplossing van Clasal, enkele voordelen en kenmerken

  • Het pompdebiet kan geregeld worden via frequentieregeling. Het debiet is evenredig met het toerental, onafhankelijk van de tegendruk.
  • Een grondwatersanering kan van enkele maanden tot een aantal jaren duren. Het laag energieverbruik en de onderhoudsvriendelijkheid van Clasal zuigerpompen is daarom van groot belang.
  • Naargelang de vervuiling worden voor de pompconstructie aangepaste materialen gebruikt.
  • De pompen kunnen uitgerust worden met ATEX-motoren. Dit maakt werken in omgevingen met explosiegevaar mogelijk.