logo.png
logo-pnd.png

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van CLASAL NV, met hoofdvestiging in de Ruddervoordsestraat 82 in Zedelgem (Belgïe) en met ondernemingsnummer BE 0425 401 517


Telefoon | 050 27 82 53


Fax | 050 27 54 94


E-mail | info@clasal.be


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle inhoud van deze site behoort toe aan CLASAL nv, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen verkrijgt u geen enkel recht op de inhoud.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, in welke vorm of op eender welke wijze, van deze website en zijn inhoud is verboden.


Beperking van aansprakelijkheid


De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


CLASAL nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. CLASAL nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@clasal.be


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 
© 2018 CLASAL nv. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.